Nové Sleva! Barva zlatá 0960 400ml sprej Zobrazit větší

Barva zlatá 0960 - sprej 400ml - syntetická

ZL28022

Nový produkt

Barva je určena jako vrchní nátěr dřeva a kovů pro vnitřní i venkovní prostředí. Ideální pro vánoční dekorace.

AKCE VÁNOCE 2020

Více informací

131,3 Kč s DPH

-20,0 Kč

151,3 Kč s DPH

Parametry

Objem400ml

Více informací

Barva je určená jako vrchní nátěry dřeva a kovů pro vnitřní, venkovní prostředí.

Před použitím sprej řádně protřepejte, nanášejte sprejem na čistý, suchý a odmaštěný povrch. Výrobek není určen pro nátěry přicházející do přímého styku s potravinami, krmivy, pitnou vodou a pro nátěry dětského nábytku a hraček.

Balení: sprej 400ml 

Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před mrazem! Uchovávejte mimo dosah dětí!

Podklad: dřevo, kov

Aplikace: sprej

Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +15°C 

Sprej zasychání: 12 hodin do stupně 1

Ředidlo a mytí pomůcek: S6006 

Spotřeba: 1,2 m2/ 400 ml – sprej

Bezpečnostní upozornění: Extrémně hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat genetické poškození. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2 dalších produktů ve stejné kategorii:

Ke stažení

BL- Zlatá sprej 400ml

Bezpečnostní list - zlatá barva sprej 400 ml

Ke stažení (871.43k)