Nové Sleva! Glass Cleaner Optic - čistič brýlí - 100ml Zobrazit větší

Glass Cleaner Optic - čistič brýlí - 100ml

AC21010

Glass Cleaner Optic je mimořádně účinný čistič na brýle, také skvělý na čištění obrazovek mobilů, tabletů a počítačů.

Více informací

63 Kč s DPH

-17%

76 Kč s DPH

Více informací

Tento profesionální sprej na čištění brýlí je speciálně formulovaný tak, aby bez námahy odstraňoval mastnoty a jiné odolné nečistoty. Navíc, díky ošetření brýlí NanoAntifog, tato nano impregnace na brýle zajišťuje i ochranu proti zamlžování.

Glass Cleaner Optic je mimořádně účinný čistič na brýle, který vykazuje antistatické vlastnosti. Vaše brýle nejenže budou vypadat neuvěřitelně čistě, ale také na nich vytvoří ultra tenkou antistatickou vrstvu. Tato vrstva poskytuje brýlím ochranu před špínou a dalšími nepříznivými faktory, díky čemuž zůstanou čisté déle.

Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

NEBEZPEČÍ

Hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Obsahuje:  <5 % neiontové povrchově aktivní látky

UFI: YT10-F00Q-X00Y-QVHD

30 dalších produktů ve stejné kategorii: