CO JE TO PENETROVÁNÍ?

Penetrování je pronikání nosného média do podkladu. Tímto médiem nemusí být vždy jen voda, ale i všechny rozpouštědla a další chemické přípravky.

Účinná složka, která se v něm nachází, zajišťuje trvanlivost požadovaných vlastností podkladu. Pomocí tohoto technologického postupu připravíte podklad před následnou úpravou povrchové vrstvy (obvykle jde o nanášení další vrstvy).

VYUŽITÍ PENETRACE

Funkcí penetrace je zpevnění nesoudržných podkladů, sjednocení nasákavosti podkladů a zvýšení přilnavosti další povrchové úpravy.

 1. Nejčastěji využíváme penetraci na úpravu povrchu po seškrábání původních nátěrů nebo po odstranění tapet. I penetrační nátěr s dobrou schopností proniknout do podkladní vrstvy pronikne na běžně zvětralých povrchu pouze do hloubky 1 mm
 2. Pokud je povrch zvětralý do větší hloubky, nedá se zpevnit výlučně penetračním nátěrem. Do nesoudržných spodních vrstev penetrace nepronikne. Tehdy vytvoří penetrace pevnou povrchovou vrstvu
 3. V případě, že nasákavost povrchu není ve všech místech stejná, můžeme využít penetraci na sjednocení. Taková penetrace se osvědčuje zejména při silikátových nátěrových hmotách
 4. Pokud máme tvrdý a nenasákavý podklad, můžeme penetrační nátěr využít i jako pojivo mezi podkladem a následnou povrchovou úpravou

SPECIÁLNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚRY

 • Penetrační nátěr můžeme fixovat znečišťující látky (nikotin, saze) v podkladu a tím zajistit čistý povrch. Takzvané penetrační nátěry filtrační
 • Pro napouštění nenatřených dobře vyzrálých podkladů ve vnitřních prostorách a na fasádách můžeme využít univerzální penetraci. Touto penetrací zpevníme podklad, sjednotíme rozdílnou savost materiálů, zvýšíme přilnavost následných vrstev
 • Pro penetrační nátěry omítek, sádrokartonu, dřeva, dřevotřísky, překližky nebo betonu můžeme použít malířskou akrylátovou penetraci. Tou vyrovnáme savost podkladů a tak zajistíme, aby se nátěry neloupali a nepraskaly
 • Dřevo v exteriéru a interiéru můžeme rovněž chránit penetrací. Takovými impregnačními nátěry zajistíme jeho vodoodpudivost, ochranu dřeva před povětrnostními vlivy a UV zářením.

Nejdůležitějším kritériem správného penetrování je vhodný výběr penetračního nátěru. Ten musí vždy chemicky odpovídat zvolené povrchové úpravě. 

APLIKACE PENETRACE

Při aplikaci penetračních nátěrů využíváme malířské štětce, válečky nebo stříkací pistole. Při práci využijeme i žebříky, lešení či vysokozdvižné lavičky. Pro udržení barevného odstínu potřebujeme i strojní míchadla.

Před tím, než začneme penetrační nátěr nanášet, musíme podkladový povrch důkladně připravit. Podklad musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. V případě, že jdeme nanášet nátěr na beton, musí být vyzrálý, bez mechanických nečistot. V případě, že se na povrchu nacházejí prasklinky, musíme je vytmelit pomocí epoxidového tmelu. Podklad musí být izolován, protože vzlínající vlhkost by mohla způsobit porušení přilnavosti (odlupování). Před aplikací penetračního nátěru na dřevěný povrch musíme dřevo obrousit, očistit a případné nerovnosti opravit vhodnými tmely na dřevo. Naneseme penetrační nátěr, který strukturou dřeva pronikne do hloubky ošetřovaného materiálu. Počet nanesených vrstev volíme od požadovaného výsledného efektu. 

PRACOVNÍ POSTUP:

 • Před nanášením penetrační nátěr důkladně promíchejte (nejlépe míchadlem)
 • Nejvhodnější je mechanické nanášení před stříkáním. Štětec a váleček jsou vhodnější, protože svým mechanickým působením usnadňují pronikání do podkladu
 • Při ředění vždy dodržujte poměry ředění, které jsou uvedeny na obalu
 • Nátěr nanášejte rovnoměrně, doporučeným způsobem. Nanášejte jen takové množství, jaké je podklad schopen nasáknout. Pokud naneseme větší množství nátěru, mohou se vytvořit lesklé plochy, které následně zhoršují přilnavost dalšího nátěru
 • Penetrační nátěry se obvykle nanášejí ve více vrstvách. Nanášení další vrstvy není vhodné odkládat, protože když nátěr zcela zaschne (vytvrdne), zacelení obou vrstev je problematické
 • Penetrační nátěr musí být po aplikaci zcela vsáknut do podkladu. V případě, že se vytvoří kaluže, je třeba je rozetřít do plochy

Podívejte se na kompletní nabídku penetračních nátěrů e-shopu MOSPI.cz - ZOBRAZIT