Sleva! Kontakt Ceys transparent - tuba Zobrazit větší

Kontakt Ceys transparent - 30ml tuba

48503601

KONTAKTCEYS transparent je 100% neviditelné chloroprenové kontaktní lepidlo pro univerzální použití. Vytvoření pevného a 100% pružného spoje.

Více informací

Zboží je skladem

70 Kč s DPH

-17%

85 Kč s DPH

Parametry

BarvaTransparentní
Objem30 ml
Balení24 ks
Kategorie / typ lepidlaChloroprenové
Teplotní odolnost-10 °C / +60 °C
Odolnost zátěži20 kg / cm2
Rychlost tuhnutí8 - 10 min
Doba vytvrzení24 hod
Doba maximální pevnosti48 hod
Materiálydřevo, dřevotříska, guma, karton, kaučuk, keramika, koberce, korek, kovy, kůže, linoleum, plsť, plast, textil

Více informací

KONTAKTCEYS transparent - je chloroprenové kontaktní lepidlo pro univerzální použití. Lze ho použít na lepení savých i nesavých materiálů. Dosahuje velmi pevných, trvanlivých a pružných spojů. Není vhodné na lepení polystyrenu, teflonu a některých měkčených plastů. Po zaschnutí je zcela transparentní.

NÁVOD K POUŽITÍ LEPIDLA EPOXICEYS STANDARD:
Lepené plochy musí být očištěné od mastnoty, prachu a jiných nečistot. Aplikujte rovnoměrnou slabou vrstvu lepidla na obě lepené plochy. Nechte odvětrat cca 10 minut – v závislosti na druhu lepených materiálů. Pokud se lepidla dotknete prsty a pokud se již nevytváří vlákna, spojte lepené plochy dohromady a silně stlačte k sobě, aby se zabránilo vzniku vzduchových kapes. Zbytky lepidla je možné odstranit acetonem.


VHODNÉ NA MATERIÁLY:
dřevo, dřevotříska, guma, karton, kaučuk, keramika, koberce, korek, kovy, kůže, linoleum, plsť, plast, textil

ODOLNOST ZÁTĚŽI PO VYTVRZENÍ:
20 kg/cm2

TEPLOTNÍ ODOLNOST PO VYTVRZENÍ:
- 10 / + 60  oC

Náš TIP - nevyznáte se v nabídce lepidel? Potřebujete poradit? podívejte se do naší poradny na článek Jak vybrat lepidloSpecifická rizikovost lepidla
R36/38 Dráždí oči a kůži.

R50/53 Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní a nebezpečné odpady.

S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Předlékařská první pomoc:
Nadýchání: Okamžitě odveďte postiženého na čerstvý vzduch.
Oči: Otevřené oči promývejte několik minut čistou tekoucí vodou, přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Požití: Vypláchněte ústa a okamžitě zavolejte lékařskou pomoc.
Kůže: Pokožku omyjte teplou vodou a mýdlem.

Obecná doporučení: Zajistěte dobré větrání. Při práci nepijte, nejezte ani nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky.

OBSAHUJE: organická rozpouštědla (heptan, propanon, butanon) pevnosti dosáhne za 3 dny.

Příslušenství

30 dalších produktů ve stejné kategorii:

Ke stažení

Bezpečnostní list - Kontakt tr.

Bezpečnostní list - Kontakt Ceys transparent

Ke stažení (157.51k)

Technický list - Kontakt tr.

Technický list - Kontakt Ceys transparent

Ke stažení (464.71k)