Sleva! KristalCeys - 3g tuba Zobrazit větší

KristalCeys - 3g tuba

48501022

Lepidlo FIXCEYS upevňuje všechny druhy materiálů na různé podklady. Je vhodné také na lepení zrcadel a pěnového polystyrenu.vynikající vyplňující schopnosti, takže spojovaní materiály nemusí do sebe perfektně zapadat.

Více informací

Zboží je skladem

114 Kč s DPH

-17%

138 Kč s DPH

Parametry

BarvaTransparentní
Objem20 ml
Balení12 ks
Teplotní odolnost-20 °C / +80 °C
Odolnost zátěži30 kg / cm2
Rychlost tuhnutí8 - 10 min
Doba vytvrzení24 hod
Doba maximální pevnosti48 hod
Materiálydřevo, dlažba, kámen, kov, plast, pěnový polystyren, mramor, sklo, sádra, zrcadla

Více informací

Lepidlo FIXCEYS upevňuje všechny druhy materiálů na různé podklady. Je vhodné také na lepení zrcadel a pěnového polystyrenu.vynikající vyplňující schopnosti, takže spojovaní materiály nemusí do sebe perfektně zapadat. Je odolný vlhkosti a nízkým i vysokým teplotám. Spoje zůstávají pružné. Je nepostradatelný v každé domácnosti.

NÁVOD K POUŽITÍ LEPIDLA EPOXICEYS STANDARD:
Lepené plochy musí být očištěné od mastnoty, prachu a jiných nečistot. Aplikujte rovnoměrnou vrstvu lepidla na jednu z lepených ploch a spojte obče části lehkým tlakem k sobě. Odlepte a nechte odvětrat cca 10 minut. Poté spojte lepené plochy dohromady a stlačte k sobě. Zbytky lepidla je možné odstranit acetonem. Maximální tvrdosti je dosaženo po 24 hodinách.


VHODNÉ NA MATERIÁLY:
dřevo, dlažba, kámen, kov, plast, pěnový polystyren, mramor, sklo, sádra, zrcadla

ODOLNOST ZÁTĚŽI PO VYTVRZENÍ:
30 kg/cm2

TEPLOTNÍ ODOLNOST PO VYTVRZENÍ:
- 20 / + 80  oC

Náš TIP - nevyznáte se v nabídce lepidel? Potřebujete poradit? podívejte se do naší poradny na článek Jak vybrat lepidloSpecifická rizikovost lepidla
R36/38 Dráždí oči a kůži.

R50/53 Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní a nebezpečné odpady.

S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Předlékařská první pomoc:
Nadýchání: Okamžitě odveďte postiženého na čerstvý vzduch.
Oči: Otevřené oči promývejte několik minut čistou tekoucí vodou, přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Požití: Vypláchněte ústa a okamžitě zavolejte lékařskou pomoc.
Kůže: Pokožku omyjte teplou vodou a mýdlem.

Obecná doporučení: Zajistěte dobré větrání. Při práci nepijte, nejezte ani nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky.

OBSAHUJE: organická rozpouštědla (heptan, propanon, butanon) pevnosti dosáhne za 3 dny.

30 dalších produktů ve stejné kategorii:

Ke stažení