Sleva! Kontakt Ceys Zobrazit větší

Kontakt Ceys - tuba

KONTAKTCEYS je chloroprenové kontaktní lepidlo pro univerzální použití. Vytvoření pevného a 100% pružného spoje.

Více informací

Zboží je skladem

53 Kč s DPH

-17%

64 Kč s DPH

  • 30 ml
  • 70 ml

Parametry

BarvaBéžová
Objem30 ml / 70 ml
Balení24 / 12 ks
Kategorie / typ lepidlaChloroprenové
Teplotní odolnost-10 °C / +90 °C
Odolnost zátěži30 kg/cm2
Rychlost tuhnutí10 - 15 min
Doba vytvrzení6 hod
Doba maximální pevnosti48 hod
Materiálydřevo, dřevotříska, guma, karton, kaučuk, keramika, koberce, korek, kovy, kůže, linoleum, plsť, plast, textil

Více informací

KONTAKTCEYS je chloroprenové kontaktní lepidlo pro univerzální použití. Lze ho použít na lepení savých i nesavých materiálů. Dosahuje velmi pevných, trvanlivých a pružných spojů. Není vhodné na lepení polystyrenu, teflonu a některých měkčených plastů.

NÁVOD K POUŽITÍ LEPIDLA EPOXICEYS STANDARD:
Lepené plochy musí být očištěné od mastnoty, prachu a jiných nečistot. Aplikujte rovnoměrnou slabou vrstvu lepidla na obě lepené plochy. Nechte odvětrat cca 10-15 minut – v závislosti na druhu lepených materiálů. Pokud se lepidla dotknete prsty a pokud se již nevytváří vlákna, spojte lepené plochy dohromady a silně stlačte k sobě, aby se zabránilo vzniku vzduchových kapes. Zbytky lepidla je možné odstranit acetonem.


VHODNÉ NA MATERIÁLY:
dřevo, dřevotříska, guma, karton, kaučuk, keramika, koberce, korek, kovy, kůže, linoleum, plsť, plast, textil

ODOLNOST ZÁTĚŽI PO VYTVRZENÍ:
30 kg/cm2

TEPLOTNÍ ODOLNOST PO VYTVRZENÍ:
- 10 / + 90  oC

Náš TIP - nevyznáte se v nabídce lepidel? Potřebujete poradit? podívejte se do naší poradny na článek Jak vybrat lepidloSpecifická rizikovost lepidla
R36/38 Dráždí oči a kůži.

R50/53 Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní a nebezpečné odpady.

S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Předlékařská první pomoc:
Nadýchání: Okamžitě odveďte postiženého na čerstvý vzduch.
Oči: Otevřené oči promývejte několik minut čistou tekoucí vodou, přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Požití: Vypláchněte ústa a okamžitě zavolejte lékařskou pomoc.
Kůže: Pokožku omyjte teplou vodou a mýdlem.

Obecná doporučení: Zajistěte dobré větrání. Při práci nepijte, nejezte ani nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky.

OBSAHUJE: organická rozpouštědla (heptan, propanon, butanon) pevnosti dosáhne za 3 dny.

Příslušenství

30 dalších produktů ve stejné kategorii:

Ke stažení

BL kontakt Ceys

Bezpečnostní list - Kontakt Ceys

Ke stažení (162.16k)

TL kontakt Ceys

Technický list - Kontakt Ceys

Ke stažení (462.44k)