Nové Sleva! Glass Cleaner - čistič skla a plastů - 500ml Zobrazit větší

Glass Cleaner - čistič skla a plastů - 500ml

AC21051

Glass Cleaner je vysoce účinný čistič skla a plastů s antistatickým účinkem.

Více informací

134 Kč s DPH

-17%

161 Kč s DPH

Více informací

GLASS CLEANER dokonale odstraňuje mastnotu a další odolné nečistoty. Rychle se odpařuje a nezanechává šmouhy! Přípravek vytváří na ošetřeném povrchu ultra tenkou antistatickou vrstvu, která chrání materiál před špínou a dalšími nepříznivými vlivy.

Vhodný pro čištění a následnou ochranu např.: telefonů, tabletů, pc monitorů, televizorů, zrcadel, výrobků ze skla, ochranných plexi štítů, brýlí, křišťálu, keramických a nerezových materiálů, lakovaných povrchů a dalších tvrdých hladkých ploch. Přípravek dokonale čistí povrch a následně vytváří ochranný štít zabraňující usazování nečistot.

Orientační vydatnost: 100 ml / m( spotřeba přípravku je také závislá na stupni znečištění a způsobu prováděné aplikace)

Příprava před aplikací: pro dosažení požadovaných výsledků je nutné dodržet předepsaný aplikační postup. Aplikaci provádějte při teplotě od 15 do 30 °C. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené od slunečního záření a dalších zdrojů tepla.

Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

PŘÍPRAVEK JE PŘIPRAVEN K PŘÍMÉMU POUŽITÍ!

NEBEZPEČÍ: 

Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

NEBEZPEČÍ

Hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady. Obsahuje:  <5 % neiontové povrchově aktivní látky

UFI: YT10-F00Q-X00Y-QVHD

30 dalších produktů ve stejné kategorii: