Sleva! Ekoligický přípravek na mytí nádobí ECO DishWashing Zobrazit větší

Ekoligický přípravek na mytí nádobí ECO DishWashing

ECO DISHWASHING je ekologický přípravek na nádobí, šetrný k přírodě i vašim rukám! Účinně odstraní nečistoty, zatímco vy se budete cítit skvěle

Více informací

65 Kč s DPH

-17%

79 Kč s DPH

  • 1 litr
  • 0,5l

Více informací

 ECO DishWashing je vhodný na mytí nádobí z různých materiálů včetně plastu, skla, porcelánu, keramiky i nerezu. Přípravek oceníte nejen při běžném ručním mytí, ale také v myčkách nádobí. Navíc jej lze využít i k ekologickému úklidu kuchyňských povrchů.

Produkt je dermatologicky testovaný a vhodný i pro citlivou pokožku. ECO DishWashing má příjemnou svěží vůni, která provoní vaši kuchyň a zpříjemní mytí. Obal je z recyklovatelného materiálu a samotný produkt je plně biologicky rozložitelný, čímž přispívá k ochraně životního prostředí.

Použití v myčce nádobí ECO DishWashing

1. Přípravek ECO DishWashing lze použít i v myčce na nádobí.
2. Dávkujte 8-25 ml (1-2 polévkové lžíce) přípravku do zásobníku na mycí prostředek.
3. Myčku naplňte nádobím a spusťte mycí program jako obvykle.

Složení podle Nařízení (ES):5-<15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, Benzoan sodný
Symboly CLP: Dráždivé látky: GHS 07
NEBEZPEČÍ:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

30 dalších produktů ve stejné kategorii: